Hand, pols- en elleboogrevalidatie

Revalidatie van hand, pols en elleboog

Onze handen zijn een meesterwerk van de natuur in een prachtig samenspel met onze hersenen. Samen met een uiterst precies gevoel geeft ons de mogelijkheid om veel te "manipuleren"


We gebruiken onze handen voortdurend, een handoperatie of handletsel toont snel aan hoe beperkend dit kan zijn in het dagelijks functioneren. 


Een adequate opvolging  en evaluatie met kennis van zaken is onontbeerlijk om de    patiënt zijn handfunctie terug te geven.


Na een letsel is er ook de mogelijkheid tot expertise  voor uw dossier te vervolledigen.

Soorten letsels

 • Breuken t.h.v. elleboog, onderarm, pols, vingers
 • Peesletsels van de vingers
 • Vingertopletsels
 • Carpaal en Cubitaal Tunnel Syndroom
 • Postoperatief bij Zv Dupuytren
 • Na digitaal zenuwherstel
 • Na gehele of gedeeltelijke amputaties van vingers
 • Polsinstabiliteit
 • Ulnaire polspijn
 • Zv. De Quervin
 • Complexe handtrauma (pezen, zenuw, huid, bot, bloedvaten)
 • Revalidatie bij muzikanten met specifieke problemen
 • ...