Littekenzorg

Littekenzorg na

chirurgie of brandwonden

Littekens kunnen zeer invaliderend zijn op esthetisch vlak.  Vooral op de  zichtbare plaatsen zoals het aangezicht, handen,... 


Wanneer het litteken begint tegen te trekken, kan dit de gewrichtsmobiliteit sterk beperkten en zodoende het normaal functioneren hinderen.


Met een gerichte kinesitherapeutische behandeling en littekenzorg kunnen deze problemen aangepakt worden.


  Kenmerken van een pathologisch litteken

  • rood
  • hard
  • verheven
  • minder elastisch
  • jeuk
  • overgevoelig
  • trekt samen
  • ...